Přehled

cropped-IMG_2482.jpgSTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

Pracoviště:         

Pedagogická fakulta

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hoření 13, Ústí nad Labem,  PSČ 400 01

Pracovní zařazení:

vedoucí katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín

odborný asistent na katedře pedagogiky a aplikovaných disciplín

Vzdělání a akademická kvalifikace:

1992 – Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta, magisterský studijní program

obor vzdělávání dospělých, Mgr.

Diplomová práce na téma: Nezaměstnanost jako faktor stresu

1996 – Manchester Metropolitan University

Master of Business Administration, MBA

Závěrečná práce:  Vzdělávání pracovníků a kariérní růst

2004 – Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta, doktorský studijní program

obor speciální pedagogika, PhDr., Ph.D.

Disertační práce na téma: Prizonizace jako etopedický problém

(práce uznána i za rigorózní)

2010 – Univerzita Karlova v Praze

  1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN,

doktorský studijní program

obor psychologie, Ph.D.

Disertační práce na téma: Depravace osobnosti vlivem uvěznění

Specializační kurzy:

2000- 2002

Specializační kurzy Vězeňské služby ČR

terapeutické metody a techniky (kognitivně behaviorální terapie, rodinná terapie, problematika poruch chování a delikvence, aplikace diagnostických nástrojů)

Vybrané údaje o praxi:

Více než 25 let činnosti v oblasti práce v oblasti psychologické diagnostiky a poradenství. Práce se skupinami osob, které potřebují poradenství, podporu, a pomoc, včetně terapeutického působení. Lze hovořit o adaptačních potížích v důsledku různorodých zátěžových situací, s důsledky v oblasti partnerské a společenské seberealizace, mj.:

1992- 1993

Magistrát města Ústí nad Labem

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1992- dosud

Znalec soudu v odvětví školství a kultura, obor psychologie

http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/0/F623ABBD0C7C9045C12585510057F2BE?OpenDocument

1993 – dosud

Psychologické poradenství a diagnostika, Profesní poradenství (OSVČ) IČ 43220231

2000-2002

Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice a Teplice, speciální pedagog, psycholog

2000-2005

ÚSP pro mentálně postižené Háj u Duchcova, speciální pedagog, psycholog

2005 -dosud

Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,

katedra pedagogiky, odborný asistent, od 2010 vedoucí katedry pedagogiky, od 2020 vedoucí katedry pedagogiky a aplikovaných disciplín

2006 – 2010

1. LF UK, Psychiatrická klinika VFN

2008 – 2010

Výchovný ústav Boletice – etoped, psycholog (částečný úvazek)

2013 – 2014

Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, odborný asistent


Pedagogická činnost:

Výuka v rámci:

pregraduálního vzdělávání

postgraduálního studia

vzdělávání v programech celoživotní výchovy a vzdělávání

Vyučované předměty:

Psychologie; Psychopatologie; Forenzní psychologie; Psychologická diagnostika; Teorie a praxe práce s delikventy; Sociální patologie; Psychomotorický vývoj jedince; Problematika sociálně patologických jevů; Etopedie s klinickou praxí; Profesní poradenství; Semináře ke kvalifikačním pracím

Garant rozšiřující a doplňující formy studia speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání.

Vedení diplomových a bakalářských prací.

Člen zkušebních komisí pro SZZ pro magisterská a bakalářská studia.

 

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

1992, červen, (2 týdny)

Agder University, Kristiansand, Norsko

1994, červenec, srpen (6 týdnů)

Bundessportzentrum, Wien – Südstadt, Rakousko

2004, říjen, (3 týdny)

Manchester Metropolitan University, Manchester, UK

2015, květen (týden)

Queens University Belfast, Belfast, UK

 

Členství v odborných společnostech:

Česká psychiatrická společnost ČLS JEP

Sekce klinické a lékařské psychologie 3803; Sekce psychoterapeutická 3809

Česká andragogická společnost

 

Psychologické poradenství a diagnostika:

Odborná psychologická  podpora a péče je poskytována v následujícím rozsahu:

  • Psychodiagnostika a poradenství - úroveň schopností (inteligence), osobnost (vlastnosti, přednosti), profesní orientace, schopnosti se uplatnit a prosazovat ve společnosti.
  • Psychoterapie – individuální dle specifik klienta
  • Manželské a rodinné poradenství
  • Výchovné poradenství – výchovné potíže s dětmi, potíže v prostředí školy a mezi spoluvrstevníky
  • Zvládání stresu, problémy spojené s onemocněním, problémy spojené s duševním stavem, problémy spojené s partnerskými vztahy, potíže se zaměstnáním, jiné individuálně specifické potíže
  • Cílené vyšetření a posudky (soud, úprava styku s dětmi, zbrojní průkaz, forenzní problematika, atd.)
  • Soudně znalecký posudek

Podstatou poradenství a terapeutických aktivit, je společné hledání příčin, souvislostí a objektivního pohledu na to, co se odehrává ve Vašem životě. Poradenství a terapie jsou pak zaměřeny na řešení potíží, hledání nových cest a cílů pro Váš osobní, partnerský a také profesní život.

Poradenství neznamená pouze poradit, co a jak máte udělat. Cílem je také Vám pomoci objektivně nahlédnout na Vaši situaci, a umožnit Vám nalézt vlastní řešení.

Poradenství je také orientováno na situaci, kdy se potřebujete posunout někam dále v rozvoji své osobnosti, nebo pokud hledáte nový směr či smysl své existence.