Přehled

cropped-IMG_2482.jpgSTRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS

PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA

Pracoviště:         

Pedagogická fakulta

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Hoření 13, Ústí nad Labem,  PSČ 400 01

Pracovní zařazení:

vedoucí katedry pedagogiky

odborný asistent na katedře pedagogiky

Vzdělání a akademická kvalifikace:

1992 – Univerzita Karlova v Praze

Filozofická fakulta, magisterský studijní program

obor vzdělávání dospělých, Mgr.

Diplomová práce na téma: Nezaměstnanost jako faktor stresu

1996 – Manchester Metropolitan University

Master of Business Administration, MBA

Závěrečná práce:  Vzdělávání pracovníků a kariérní růst

2004 – Univerzita Karlova v Praze

Pedagogická fakulta, doktorský studijní program

obor speciální pedagogika, PhDr., Ph.D.

Disertační práce na téma: Prizonizace jako etopedický problém

(práce uznána i za rigorózní)

2010 – Univerzita Karlova v Praze

  1. lékařská fakulta, Psychiatrická klinika 1. LF a VFN,

doktorský studijní program

obor psychologie, Ph.D.

Disertační práce na téma: Depravace osobnosti vlivem uvěznění

Specializační kurzy:

2000- 2002

Specializační kurzy Vězeňské služby ČR

terapeutické metody a techniky (kognitivně behaviorální terapie, rodinná terapie, problematika poruch chování a delikvence, aplikace diagnostických nástrojů)

Vybrané údaje o praxi:

Cca 25 let činnosti v oblasti práce se znevýhodněnými skupinami populace a s jedinci se speciálními potřebami v oblasti edukace a společenské seberealizace, mj.:

1992- 1993

Magistrát města Ústí nad Labem

vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

1992- dosud

Znalec soudu v odvětví školství a kultura, obor psychologie

1993 – dosud

Pedagogicko – psychologické poradenství a diagnostika, profesní poradenství (OSVČ)

2000-2002

Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Teplice, speciální pedagog

2000-2005

ÚSP pro mentálně postižené Háj u Duchcova, speciální pedagog

2005 -dosud

Pedagogická fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,

katedra pedagogiky, odborný asistent, od 2010 vedoucí katedry pedagogiky

2008 – 2010

Výchovný ústav Boletice – etoped, psycholog (částečný úvazek)

2013 – 2014

Univerzita Komenského Bratislava, Pedagogická fakulta, odborný asistent


Pedagogická činnost:

Výuka v rámci:

pregraduálního vzdělávání

postgraduálního studia

vzdělávání v programech celoživotní výchovy a vzdělávání

Vyučované předměty:

Etopedie s klinickou praxí;  Forenzní psychologie;  Psychosociální diagnostika; Teorie a praxe práce s delikventy;  Psychopatologie;  Sociální patologie; Psychomotorický vývoj jedince;  Problematika sociálně patologických jevů; Semináře ke kvalifikačním pracím

Garant rozšiřující a doplňující formy studia speciální pedagogiky v rámci celoživotního vzdělávání.

Vedení diplomových a bakalářských prací.

Člen zkušebních komisí pro SZZ pro magisterská a bakalářská studia.

Zahraniční stáže a studijní pobyty:

1992, červen, (2 týdny)

Agder University, Kristiansand, Norsko

1994, červenec, srpen (6 týdnů)

Bundessportzentrum, Wien – Südstadt, Rakousko

2004, říjen, (3 týdny)

Manchester Metropolitan University, Manchester, UK

2015, květen (týden)

Queens University Belfast, Belfast, UK

 

Členství v odborných společnostech:

Česká psychiatrická společnost ČLS JEP